понеделник, 19 октомври 2015 г.

Клуб „Млади възрожденци” в ЦДГ В. и Х. Папазян".


          В  ЦДГ„Вержин  и  Хаик  Папазян” -  гр Сливен по идея на  Галина Николова – директор на детската градина е създаден клуб „Млади възрожденци”. Идеята за създаване на клуба г-жа Николова споделя с  учителките на 2-те подготвителни за училище групи. Младите педагози с желание приемат и  подкрепят това предложение. На 08.10.2015 г., в ЦДГ „Вержин  и  Хаик  Папазян”, инициативен комитет включващ учителите на ПГ – 6 годишни  Нели Стоянова, Гинка Станева и Виктория Роякова свиква Учредително събрание за създаване на клуб „Млади възрожденци”. За председател е избрана г-жа Нели Стоянова - учител,  за зам.председател г-жа Гинка Станева – ст. учител и за секретар е избрана г-жа Виктория Роякова- учител.

Няма коментари:

Публикуване на коментар