събота, 28 май 2011 г.

ИЗПРАЩАНЕ НА IV ГРУПА

С много артистичност и сценично присъствие премина спектакълът „На раздумка с Чудомир” реализиран от децата от четвърта целодневна подготвителна за училище група с учителки г-жа Павлина Георгиева и г-жа Нели Динева. Чрез народното творчество и бликащият от него хумор , комбиниран от двата разказа на Чудомир „Без късмет” и „Не съм от тях” и „Аз мъжа си не давам” на Васил Крумов децата представиха пред родителите си бита, ежедневието и труда на нашите предци.Темата бе много забавна и поучителна както за децата , така и за техните родители. След представлението учителките връчиха на децата удостоверенията за завършена подготвителна група.ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Открит урок на децата изучаващи английски език проведе г-жа Атанаска Василева .Обучението по английски език в детска градина „Вержин и Хаик Папазян” е част от ежедневието на децата от групата изучаваща езика. Още от 5-годишна възраст децата имат занимания в различни форми - игри, песнички , стихчета и броилки на английски език. Така с лекота се усвоява богата лексика и се добива усет за езика. В подготвителната група децата разбират и използват широк кръг полезни фрази. Натрупаната основа е предпоставка за успешно учене в следващите нива на езиково обучение.

четвъртък, 19 май 2011 г.

Спорт за най-малките

Спортен празник под надслов "Аз спортувам - ти спортуваш" се проведе в ЦДГ „Папазян".
Денят беше слънчев и усмихнат , а малките каратисти, танцьори и спортисти с удоволствие показаха какво са научили през годината.

11 май 2011 - начало на „ Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата”


Ето моменти от ситуацията по БДП в I а група с г-жа Андонова и стихчето на малката Йоанка:


Щом червеното гори


Светофарът казва -


СПРИ,


Жълто ако светне ,


без да се съмнявам


Трябва много, много да


ВНИМАВАМ,


А покаже ли зелено,


Преминаването знам е


РАЗРЕШЕНО


А ние ще добавим - ...Но само хванати за ръката на мама и татко.

Ситуация по безопасност на движението по пътищата в I група.


Ситуация по БДП проведоха учителките на I група г-жа Кожухарова и г-жа Мангърова. Ето какво препоръчаха на всички родители:


При топлото време децата Ви ще пожелаят да играят и карат велосипеди навън. Не им забранявайте, но им определете безопасно място за това, като не ги оставяте без надзор.
четвъртък, 5 май 2011 г.


Ситуация по безопасност на движението по пътищата се проведе в IV подготвителна за училище група , която се помещава в сградата на Х СОУ. Учителката г-жа Катя Ангелова разказа на децата защо на улицата е опасно, когато са сами, а децата изброиха правилата, които трябва да спазва всеки пешеходец.Децата от групата знаят кой къде се движи, осъзнават, че не трябва да се движат сами, умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация, търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците.понеделник, 2 май 2011 г.

Ситуация по безопасност на движението по пътищата във II група.Ситуация по безопасно поведение на децата на улицата се проведе във II група от учителката г-жа Йорданка Петрова. Децата разбраха, че улицата не е място за игра и само, ако познаваш нейните правила , тя ще е добра с теб. Децата научиха още и за светофара, за тротоара, за пешеходната пътека и за това, как да се държат безопасно, като участници в уличното движение.

Ситуация по безопасност на движението по пътищата във II група.


Как блести - същински цар

този строен светофар:

Зелено -преминавай!

Жълто - внимавай

Червено - спри! Разбра , нали?

Дай път на бързите коли!