петък, 24 юни 2016 г.

НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР

Мисия учител
София
19 юни 2016 г.Организатор: Министерство на образованието и науката

Цел: Отваряне на образователната система към потребностите на обществото и повишаване на общественото признание на учителската професия

Задачи:

1. Повишаване информираността и съпричастността на обществото за предстоящите промени в образованието;

2. Създаване на обща визия за осъществяване на образователните промени;

3. Осигуряване на публичност сред НПО, синдикати, родителски организации, медии за осъществяване на промените;

4. Популяризиране на учителската професия и възможностите ѝ за балансирано съчетаване на професионален и личен живот;

5. Формиране на нагласи за бързо и решително осъществяване на промените, но същевременно плавно и без сътресения;

6. Представяне на новите и основни моменти от държавните образователни стандарти.СПОРТЕН ПРАЗНИК В ЦДГ "ПАПАЗЯН"

-->
Днес в ЦДГ "Папазян" се проведе традиционният спортен празник на децата от детската градина. Той премина под мотото "Да раздвижим България" в рамките на Move Week. Move Week е ежегодна седмица на движението и спорта провеждана в цяла Европа, за да окуражи по-мащабното включване във физически дейности и спорт. В днешният празник се включиха 157 деца, 14 учителки и 3-ма треньори. Знаменосец е носителката на сребърен медал по карате Николета Милинкова от III група с треньор Антон Въндев. Всички групи се представиха чудесно и имаха висок спортен дух. Детската градина за втори пореден път се регистрита в сайта за включване в дейностите по Move Week. Координатори са Радост Матекова и бате Ясен!


ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

Ситуация "Да запазим децата на пътя" проведохме с децата от нашата детска градина". Госпожа Петрова е нашият "пътен полицай". Всички групи се справиха чудесно и показаха колко добре са усвоили правилата за поведение на улицата! Растете умни, живи и здрави, прекрасни наши дечица! Благодарим на нашите отзивчиви родители за чудесния "Автопарк"...