сряда, 23 ноември 2011 г.

Кръгла маса по проблемите на интегрираното обучение и възпитание

Кръгла маса по проблемите на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и на образователната интеграция на деца и ученици от различни етноси в детските градини и училища в област Сливен се проведе на 21 и 22 ноември 2011г. в зала „Май” в сградата на Община Сливен. Кръглата маса откриха г-жа Бисерка Василева, началник на Регионалния инспекторат по образованието в Сливен и Областният управител г-н Марин Кавръков. Деца от нашата детска градина с ръководител г-жа Йорданка Мецова поздравиха гостите и участниците в инициативата.

Галина Николова , директор на детската градина участва в Кръглата маса с доклад и презентация на тема „Интегритано обучение на деца със специални образователни потребности в ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян” .

вторник, 8 ноември 2011 г.

Участвам и променям – „Храната е здраве”

Ситуация на тема „Здравословно хранене” проведе старши учител Надежда Папазова с децата от подготвителната за училище група в детската градина.

Ситуацията се провежда в рамките на националната кампания „Участвам и променям”, подкрепена от Омбудсмана на Република България

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование с децата от детската градина през учебната 2011/2012 година.

"Участвам и променям!" има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на децата.

Децата от подготвителната група имат представа и умения за подбор на здравословни храни за закуска, обяд и вечеря и изразяват позитивно отношение към здравословното хранене.