вторник, 8 ноември 2011 г.

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование с децата от детската градина през учебната 2011/2012 година.

"Участвам и променям!" има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на децата.

Децата от подготвителната група имат представа и умения за подбор на здравословни храни за закуска, обяд и вечеря и изразяват позитивно отношение към здравословното хранене.

Няма коментари:

Публикуване на коментар