петък, 30 септември 2011 г.

Мистър Фикси отново е при нас!


Мистър Фикси гостува на децата в детската градина и направи много интересни фокуси пред тях. Естествено трябваха му много асистенти, но ние се справихме успешно с поставените задачи. За всички нас шоуто на Мистър Фикси и неговата асистентка бе истинско удоволствие!

15 септември 2011 г. в ЦДГ "Папазян"

15 септември 2011 г. дойде в ЦДГ Папазян"с много слънце , усмивки и добро настроение. Децата от подготвителната група участваха в откриването на учебната година и асистираха при вдигането на знамето, а всички станаха на крака докато звучеше химна на Р. България.

15 септември в ЦДГ "Папазян"

С цвете от бонбони и с голямо внимание и грижа децата от голямата група и новоприетите мъници от първа група влязоха хванати за ръце под венец от цветя в детската градина. И всички ние присъстващи - деца , родители и учители си пожелахме успешна и ползотворна нова 2011-2012 учебна година!