петък, 24 юни 2016 г.

НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР

Мисия учител
София
19 юни 2016 г.Организатор: Министерство на образованието и науката

Цел: Отваряне на образователната система към потребностите на обществото и повишаване на общественото признание на учителската професия

Задачи:

1. Повишаване информираността и съпричастността на обществото за предстоящите промени в образованието;

2. Създаване на обща визия за осъществяване на образователните промени;

3. Осигуряване на публичност сред НПО, синдикати, родителски организации, медии за осъществяване на промените;

4. Популяризиране на учителската професия и възможностите ѝ за балансирано съчетаване на професионален и личен живот;

5. Формиране на нагласи за бързо и решително осъществяване на промените, но същевременно плавно и без сътресения;

6. Представяне на новите и основни моменти от държавните образователни стандарти.Няма коментари:

Публикуване на коментар