петък, 24 юни 2016 г.

В БИБЛИОТЕЧНИЯ КЪТ НА ЦДГ "ПАПАЗЯН"


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността
Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето
Дейности:
1.1. Създаване на кът за четене и за повишаване на предпоставките за грамотност на децата в бъдеще. Открити моменти свързани с четенето на книги, различни видове драматизиране. Тема на драматизацията "Трите прасенца , участници - децата от ПГ - 5 годишни и II група. Учители подготвили открития момент: г-жа Коева и г-жа Георгиева.Музикално оформление - г-жа Мецова.


Няма коментари:

Публикуване на коментар