четвъртък, 26 ноември 2009 г.


Днес 26.11.2009г. във втора група с учителка г-жа Н. Напазова беше проведено открито занимание с децата по запознаване с природния свят. Темата  бе посветена на движението на животните. За целта бе използвана мултимедийна презентация. Уменията си за сравняване и групиране на животните по даден признак малките възпитаници от групата приложиха върху макет, изобразяваш условията на живот в природната среда. На заниманието присъства педагогическата колегия на Детската градина. Представяме снимки от събитието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар