петък, 17 май 2013 г.

СИТУАЦИЯ НА ТЕМА "ЛЪЧ СВЕТЛИНА - ДОБРОТА"


Ситуация на тема: " Лъч светлина  - доброта" се проведе с децата от III подготвителна за училище група от учителката г-жа  Мария Велева. Основните задачи, които г-жа Велева  си е поставила в работата с децата са:  Да възпитаваме децата на доброта и уважение към другите; дасе затвърдят знанията за учтивите думи и използването им в реална ситуация; Развиване на способностите за оценъчно поведение за добро и лошо; Мотивиране на децата да вършат добри дела в полза на другите. 


                                                  Децата пеят за Добротата...
                                  Всеки слънчев лъч е добра постъпка на дете от групата.
 На детето с най-много лъчи, или най-много добри постъпки, всяка седмица се връчва "Медал на добротата". Тази седмица това е Рада.
                    Рада режисира постановката " Ледената къщичка" пред децата от групата.
                                                Направило си Зайченцето къщичка....
                                              Всички знаем за постъпката на Лисицата...
                                ...   и кой е помогнал на Зайчето да си върне къщичката.
                                                 Накрая Доброто винаги побеждава!
                                               Децата рисуват замъка на добрата Фея...
                                                 ... и са удовлетворени, че са добри деца!
                                                  Слънцето на добрите постъпки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар