понеделник, 3 август 2009 г.През м. май изпратихме в I клас нашите "абитуриенти". Това са децата от IV -те групи. В тях се обучаваха над 80 деца в две полудневни и две целодневни групи. Ето някои моменти от тържествата по изпращането. Това са децата от групата на г-жа Папазова, Тодорова и Димитрова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар