вторник, 4 август 2009 г.
Това е нашата водеща - г-жа Динева и нейните асистенти... Разбира се и атрактивната публика и многото отзовали се на поканата ни родители!

Няма коментари:

Публикуване на коментар