четвъртък, 22 март 2012 г.

В подготвителната група


Ситуация с децата от 6г. подготвителна за училище група на тема „Геометрични фигури” проведе учителката на групата г-жа Господинова. Децата разпознават геометрични фигури – скрити и явни в графичен образ на предмети, отбелязват броя им, моделират образи от геометрични фигури, активно участват в мултимедийна презентация и играят дидактични игри свързани с темата.


Няма коментари:

Публикуване на коментар