петък, 30 март 2012 г.

Открит момент по екология - "Билките"Методическото обединение по Екология в ЦДГ „Папазян” представи „Горската аптека” - открит момент пред децата и екипа на детската градина свързан с природата, билките и тяхното използване и опазване. Децата с интерес наблюдаваха драматизацията изпълнена от учителките Георгиева, Петрова, Димитрова и водещата Коева. За билките, как да ги берем, съхраняваме и използваме разказа председателят на методическото обединение г-жа Андонова. Деца от всички групи взеха активно участие в откритият момент по


екологично възпитание.
Няма коментари:

Публикуване на коментар